NO.

30

ดวงใจของข้า

KEY

            Bb                          Gm

1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์

           D#               Bb             F

ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์

   Bb                             Gm

ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้

               D#

ในอ้อมพระหัตถ์

         Cm          F     Bb

น้อมวันทาองค์ราชาของข้า


                 D#               F

*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

           Dm                Gm

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

            D#           F               Bb

ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

               D#              F

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

               Dm             Gm

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

                D#

จากส่วนลึกของดวงใจ

       F                Bb

ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ


            Bb                          Gm

2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว

            D#           Bb        F

ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์

    Bb                           Gm

ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า

                D#        Cm      F   Bb

ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

-4