top of page

NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

KEY

D#                                   Cm   Bb D#

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อน  รับ  ข้า

D#

ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ

           Cm     Bb G#

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า

           Cm     Bb  G#

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า


         D#                  Bb

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท

         Cm    Bb  G#     D#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า   โอ้ ข้าเป็น

                 D#              Bb

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า

        Cm    Bb G#       D#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น


D#

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท

      Cm    Bb   D#

พระคุณ.. ยิ่ง   ใหญ่

D#

เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป

       Cm   Bb G#

เยซูตาย  เพื่อ  ข้า

           Cm   Bb G#

พระองค์ตายเพื่อข้า

              Cm                  Bb

****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป

     D#                  G#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

              Cm              Bb

ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า

     D#                  G#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

-4
bottom of page