NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

KEY

D#                                 Cm Bb D#

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อนรับข้า

D#

ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ

           Cm   Bb G#

โอ้ ความรัก..เพื่อข้า

           Cm   Bb  G#

โอ้ ความรัก..เพื่อข้า


         D#                   Bb

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท

         Cm   Bb  G#       D#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น

                 D#             Bb

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า

        Cm  Bb    G#       D#

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น


D#

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท

      Cm  Bb   D#

พระคุณ..ยิ่งใหญ่

D#

เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป

       Cm Bb G#

เยซูตายเพื่อข้า

           Cm Bb G#

พระองค์ตายเพื่อข้า

                 Cm               Bb

*****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป

     D#                  G#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

            Cm               Bb

ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า

     D#                  G#

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

-4