NO.

32

ถวายตัว

KEY

           G#         Bbm Fm

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   Bbm                        D#

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

               G#                 C

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

         Fm                Bb

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

     Bbm       D#            G#

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           C#       D#            Cm Fm

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       Bbm      D#              G#

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

           C#    C

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

       Fm                  Bb 

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      C#                    D#

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

-4