top of page

NO.

032

ถวายตัว

KEY

           A    Bm         F#m  

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   Bm                          E  

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

                  A                   C#

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

            F#m                  B  

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

        Bm      E              A  

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           D        E               C#m   F#m  

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       Bm        E                A  

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

             D      C#

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

         F#m                   B   

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      D                      E  

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

-3
bottom of page