top of page

NO.

032

ถวายตัว

KEY

           Bb  Cm         Gm  

1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

   Cm                          F  

ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน

                  Bb                 D  

เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู

            Gm                  C  

เร้าภายในด้วยความสุขล้น

        Cm      F              Bb

บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว


           D#      F               Dm   Gm  

**หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ

       Cm        F                Bb

หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย

             D#    D  

หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ

         Gm                   C   

อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป

      D#                    F  

ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

-2
bottom of page