top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

C        F         G   Am  

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

C     F    G  

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

C     F          G     Am  

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

F                G  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


C        F         G   Am  

2. พระองค์โอบฉันไว้

C       F     G  

  ด้วยพระสิริ

C    F    G    Am  

  ในทุก  ฤดู  กาล

F            G  

ฉันรู้…ทรงรัก

F               G  

พระองค์ทรงรักฉัน


C                             Am  

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                    F  

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                         G  

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

C                             Am  

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         F  

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      G  

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


C         F        G    Am  

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

C     F           G  

  ทรงคุ้มครองภัย

C        F        G    Am  

  ประคองด้วยพระหัตถ์

F               G  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                    F    G              Am  

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         F          Am      G  

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


C         F       G   Am  

4.  เมื่อโลกสลายไป

C     F         G  

  ต่อหน้าของฉัน

C     F           G     Am  

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

F               G  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

F                     G  

พระองค์… ทรงรักฉัน

-4
bottom of page