NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

C#         F#       G# Bbm

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

C#     F#    G#

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

C#     F#        G#    Bbm

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

F#              G#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


C#        F#        G# Bbm

2. พระองค์โอบฉันไว้

C#       F#   G#

  ด้วยพระสิริ

C#     F#     G#  Bbm

  ในทุก  ฤดู  กาล

F#           G#

ฉันรู้…ทรงรัก

F#              G#

พระองค์ทรงรักฉัน


C#                           Bbm

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                  F#

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                      G#

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

C#                           Bbm

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         F#

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      G#

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


C#       F#         G#  Bbm

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

C#       F#         G#

  ทรงคุ้มครองภัย

C#      F#          G#  Bbm

  ประคองด้วยพระหัตถ์

F#             G#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                   F#    G#            Bbm

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         F#        Bbm    G#

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


C#          F#     G# Bbm

4.  เมื่อโลกสลายไป

C#      F#       G#

  ต่อหน้าของฉัน

C#       F#         G#   Bbm

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

F#             G#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

F#                   G#

พระองค์… ทรงรักฉัน

-3