top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                G#

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           D#

จดและจำในพระคุณ

Fm                    Cm  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     C#            D#

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Cm         Fm  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  C#                             D#

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           G#                        D#

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Fm                  Cm  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        C#           D#

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Cm            Fm  

และหากมีใครที่หลงทาง

C#         D#           G#

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     C#         Cm                    C#

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   D#

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           G#  Cm           Fm  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    D#m     G#      C#            Cm  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             Bbm        D#

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      G#    Cm                  Fm  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

D#m   G#   C#           Cm  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             Bbm             D#      G#

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             G#                     D#

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Fm                     Cm  

จะเดินในทางพระองค์

C#                    D#

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Cm                    Fm  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

C#                 D#                 G#

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

-4
bottom of page