NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

              G#

1. จากวันวานที่ผ่านมา

         D#

จดและจำในพระคุณ

Fm                  Cm

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     C#            D#

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Cm                 Fm

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  C#                        D#

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


            G#                      D#

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Fm                Cm

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        C#           D#

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Cm          Fm

และหากมีใครที่หลงทาง

C#           D#           G#

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     C#            Cm                C#

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                D#

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           G#    Cm         Fm

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    D#m   G#         C#            Cm

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

            Bbm       D#

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      G#      Cm              Fm

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

D#m   G#     C#           Cm

เราจะรักษาดังดวงใจ

            Bbm          D#       G#

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


            G#                     D#

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Fm                 Cm

จะเดินในทางพระองค์

C#                    D#

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Cm               Fm

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

C#                D#                 G#

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

-4