top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                A  

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           E  

จดและจำในพระคุณ

F#m                    C#m  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     D              E  

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     C#m         F#m  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  D                               E  

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           A                          E  

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

F#m                  C#m  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        D             E  

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       C#m            F#m  

และหากมีใครที่หลงทาง

D           E             A  

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     D           C#m                    D  

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   E  

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           A    C#m           F#m  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    Em     A        D              C#m  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             Bm        E  

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      A      C#m                  F#m  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

Em   A     D             C#m  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             Bm             E        A  

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             A                       E  

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

F#m                     C#m  

จะเดินในทางพระองค์

D                      E  

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      C#m                    F#m  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

D                   E                   A  

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

-3
bottom of page