top of page

NO.

128

บ้านหลังนี้

KEY

                Bb

1. จากวันวานที่ผ่านมา

           F  

จดและจำในพระคุณ

Gm                    Dm  

ที่พระองค์ทรงเมตตา

     D#            F  

ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน

     Dm         Gm  

ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน

  D#                             F  

รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน


           Bb                        F  

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์

Gm                  Dm  

ผู้ทรงนำพาพวกเรา

        D#           F  

และหากมีใครที่สิ้นหวัง

       Dm            Gm  

และหากมีใครที่หลงทาง

D#         F             Bb

ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์


     D#         Dm                    D#

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์

                   F  

ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง


           Bb  Dm           Gm  

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้

    Fm     Bb      D#            Dm  

จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ

             Cm        F  

สุดตัวสุดใจกำลังที่มี

      Bb    Dm                  Gm  

บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้

Fm   Bb   D#           Dm  

เราจะรักษาดังดวงใจ

             Cm             F        Bb

ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน


             Bb                     F  

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ

Gm                     Dm  

จะเดินในทางพระองค์

D#                    F  

หากหนึ่งคนเป็นดังแสง

      Dm                    Gm  

ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม

D#                 F                   Bb

ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์

-2
bottom of page