NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

KEY

          D#         Bb        G#

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว

   Bb               D#      Bb

ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

    D#              Bb

สิ่งใดจะเปรียบปาน

     G#                     Bb            D#

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์


             Cm    G#            D#

*พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

            G#      Fm      Bb

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

            Cm   G#            D#

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

            G#      Bb             D#

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ


         D#       Bb        G#

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์

      Bb             D#   Bb

เข้ามาสัมผัสในใจ

     D#           Bb        G#

เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์

  Bb        D#

ที่สุดดวงใจ

-4