top of page

NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

KEY

       D               A          G  

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว

   A                 D        A  

ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

    D                A  

สิ่งใดจะเปรียบปาน

     G                       A               D  

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์


               Bm    G            D  

*พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

             G       Em       A  

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

             Bm    G           D  

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

              G      A             D  

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ


       D           A       G  

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์

     A               D     A  

เข้ามาสัมผัสในใจ

      D           A        G  

เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์

  A          D  

ที่สุดดวงใจ

-5
bottom of page