NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

KEY

          C#         G#        F#

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว

   G#               C#      G#

ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

    C#              G#

สิ่งใดจะเปรียบปาน

     F#                     G#            C#

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์


             Bbm    F#            C#

*พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

            F#      D#m      G#

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

            Bbm   F#            C#

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

            F#      G#             C#

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ


         C#       G#        F#

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์

      G#             C#   G#

เข้ามาสัมผัสในใจ

     C#           G#        F#

เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์

  G#        C#

ที่สุดดวงใจ

+6