top of page

NO.

247

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

KEY

     D#

1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย

G#                        D#

เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย

Gm        Cm   Fm  

เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ

Bb                       D#

เห็นว่าความตายดีกว่า

      D#

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย

                           G#

ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า

      Bb                     D#

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       Bb               D#

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     D#

2. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า

G#                     D#  

ทำให้เกิดความสงสัย

Gm           Cm      Fm  

เมื่อข้าถอนใจแทนร้องเพลง

Bb                           D#

เมื่อหมดความหวังในใจ

     D#

จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู

                           G#

ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ

      Bb                   D#

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       Bb                D#

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     D#

3. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย

G#                       D#    

พระองค์สัญญาไว้แล้ว

Gm        Cm     Fm  

จงวางใจในพระเยซู

Bb                  D#

ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว

   D#

แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว

                    G#

ข้าก็ยินดีเดินตาม

      Bb                   D#

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

        Bb                D#

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


         Bb                  D#

*ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ

       Bb                     D#

ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท

                 Cm                   Fm  

เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       Bb               D#

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

-4
bottom of page