NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

            D#                   Bb

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         G#                D#

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

       G#            D#

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

Fm                   Bb

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

    D#              Bb 

แล้วจะคอยชี้ทาง

         G#                  D#

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         G#                 D#

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

Fm             Bb   Fm      Bb    D#

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       B          C#           F#

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       B            C#             D#

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       G#           Bb

สรรพสิ่งจะล่วงไป

        Gm             Cm

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        G#                 Bb               C

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

-4