top of page

NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

          D#                   Bb

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         G#                  D#

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

      G#            D#

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

Fm                     Bb

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

 D#              Bb 

แล้วจะคอยชี้ทาง

         G#                  D#

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         G#                   D#

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

Fm               Bb  Fm       Bb      D#

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       B              C#            F#

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       B                 C#             D#

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       G#          Bb

สรรพสิ่งจะล่วงไป

          Gm             Cm  

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        G#                Bb               C  

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

-4
bottom of page