NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

KEY

C#                  F#

1. หนทางที่จะก้าว ไป

C#               F#

ต้องเจอกับสิ่งอันตราย

D#m                 Fm

ความกลัวบดบังสายตา

        F#         G#

ไม่ให้เห็นทางออก


C#                F#

2. หันมองดูที่พระองค์

C#               F#

ผู้ทรงเป็นที่พักพิง

D#m                 Fm

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             F#       G#

ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป


     F#                        Fm

**พระเยซูเป็นคำตอบให้ใจที่มืดมน

D#m                            C#

โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง

F#                               Fm   Bbm

พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง

D#

หนทางเดินที่กว้างใหญ่

   F#            G#        C#

จะขอ ให้พระองค์ นำทาง


C#                     F#

3. หัวใจมอบให้พระองค์

C#                 F#

มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน

D#m                Fm

พระองค์ไถ่บาปทดแทน

       F#            G#

ด้วยบาดแผลเพื่อเรา


C#                  F#

4. เมื่อมองดูที่พระองค์

C#             F#

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง

D#m                 Fm

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             F#       G#

ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

-4