NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

KEY

D                  G

1. หนทางที่จะก้าว ไป

D               G

ต้องเจอกับสิ่งอันตราย

Em                 F#m

ความกลัวบดบังสายตา

        G         A

ไม่ให้เห็นทางออก


D                G

2. หันมองดูที่พระองค์

D               G

ผู้ทรงเป็นที่พักพิง

Em                 F#m

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             G       A

ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป


     G                        F#m

**พระเยซูเป็นคำตอบให้ใจที่มืดมน

Em                            D

โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง

G                               F#m   Bm

พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง

E

หนทางเดินที่กว้างใหญ่

   G            A        D

จะขอ ให้พระองค์ นำทาง


D                     G

3. หัวใจมอบให้พระองค์

D                 G

มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน

Em                F#m

พระองค์ไถ่บาปทดแทน

       G            A

ด้วยบาดแผลเพื่อเรา


D                  G

4. เมื่อมองดูที่พระองค์

D             G

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง

Em                 F#m

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             G       A

ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

-3