top of page

NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

KEY

D                    G  

1. หนทางที่จะก้าวไป

D                    G  

ต้องเจอกับสิ่งอันตราย

Em                    F#m  

ความกลัวบดบังสายตา

         G         A  

ไม่ให้เห็นทางออก


D                    G  

2. หันมองดูที่พระองค์

D               G  

ผู้ทรงเป็นที่พักพิง

Em                    F#m  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

              G           A  

ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป


     G                            F#m  

**พระเยซูเป็นคำตอบให้ใจที่มืดมน

Em                              D  

โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง

G                                     F#m     Bm  

พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง

E  

หนทางเดินที่กว้างใหญ่

    G              A        D  

จะขอ ให้พระองค์ นำทาง


D                       G  

3. หัวใจมอบให้พระองค์

D                     G  

มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน

Em                   F#m  

พระองค์ไถ่บาปทดแทน

       G                A  

ด้วยบาดแผลเพื่อเรา


D                    G  

4. เมื่อมองดูที่พระองค์

D               G  

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง

Em                   F#m  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             G           A  

ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

-3
bottom of page