top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

Bb                            F  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Dm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

C                      Bb

ขอพระองค์เทลงมา

                         F  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Dm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         C                      Bb    C    Bb  C  

ความหวัง ของประชาชาติ


         F                         C  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             Bb              F  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Dm            C  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    F                                     C  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              Bb                 F  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Dm                 C  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


Bb                   F  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Dm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

C               Bb

ขอเติมเต็มชีวี

                     F                          Dm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     C                Bb      C    Bb  C  

ข้าขอถวายพระองค์


Bb             F                 C  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

Bb          F           C  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

-4
bottom of page