NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

Bb                          F

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                   Dm

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

C                    Bb

ขอพระองค์เทลงมา

                      F

ผู้คนต้องการการยกบาป

                        Dm

โดยพระเมตตาของพระองค์

         C                  Bb    C  Bb  C

ความหวัง ของประชาชาติ


         F                       C

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             Bb               F

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Dm        C

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    F                               C

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

            Bb                   F

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Dm            C

ผู้พิชิตเหนือความตาย


Bb                   F

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                    Dm

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

C                Bb

ขอเติมเต็มชีวี

                 F                      Dm

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     C              Bb      C  Bb  C

ข้าขอถวายพระองค์


Bb                F               C

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

Bb         F            C

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

-4