top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

B                              F#

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      D#m  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

C#                    B  

ขอพระองค์เทลงมา

                         F#

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            D#m  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         C#                    B      C#  B    C#

ความหวัง ของประชาชาติ


         F#                       C#

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             B                F#

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         D#m            C#

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    F#                                   C#

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              B                   F#

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     D#m                 C#

ผู้พิชิตเหนือความตาย


B                     F#

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        D#m  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

C#             B  

ขอเติมเต็มชีวี

                     F#                        D#m  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     C#              B        C#  B    C#

ข้าขอถวายพระองค์


B               F#               C#

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

B            F#         C#

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

-3
bottom of page