NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

C                              G  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Em  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

D                      C  

ขอพระองค์เทลงมา

                         G  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Em  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         D                      C      D    C    D  

ความหวัง ของประชาชาติ


         G                         D  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             C                G  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Em            D  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    G                                     D  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              C                   G  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Em                 D  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


C                     G  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Em  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

D               C  

ขอเติมเต็มชีวี

                     G                          Em  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     D                C        D    C    D  

ข้าขอถวายพระองค์


C               G                 D  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

C            G           D  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

-2