top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

C#                            G#

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Fm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

D#                    C#

ขอพระองค์เทลงมา

                         G#

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Fm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         D#                    C#    D#  C#  D#

ความหวัง ของประชาชาติ


         G#                       D#

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             C#              G#

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Fm            D#

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    G#                                   D#

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              C#                 G#

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Fm                 D#

ผู้พิชิตเหนือความตาย


C#                   G#

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Fm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

D#             C#

ขอเติมเต็มชีวี

                     G#                        Fm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     D#              C#      D#  C#  D#

ข้าขอถวายพระองค์


C#             G#               D#

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

C#          G#         D#

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

-1
bottom of page