top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

D                              A  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      F#m  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

E                      D  

ขอพระองค์เทลงมา

                         A  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            F#m  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         E                      D      E    D    E  

ความหวัง ของประชาชาติ


         A                         E  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             D                A  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         F#m            E  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    A                                     E  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              D                   A  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     F#m                 E  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


D                     A  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        F#m  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

E               D  

ขอเติมเต็มชีวี

                     A                          F#m  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     E                D        E    D    E  

ข้าขอถวายพระองค์


D               A                 E  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

D            A           E  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

bottom of page