NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

D                          A

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                   F#m

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

E                    D

ขอพระองค์เทลงมา

                      A

ผู้คนต้องการการยกบาป

                        F#m

โดยพระเมตตาของพระองค์

         E                  D    E  D  E

ความหวัง ของประชาชาติ


         A                       E

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             D               A

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         F#m        E

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    A                               E

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

            D                   A

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     F#m            E

ผู้พิชิตเหนือความตาย


D                   A

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                    F#m

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

E                D

ขอเติมเต็มชีวี

                 A                      F#m

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     E              D      E  D  E

ข้าขอถวายพระองค์


D                A               E

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

D         A            E

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)