top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

D#                            Bb

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Gm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

F                      D#

ขอพระองค์เทลงมา

                         Bb

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Gm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         F                      D#    F    D#  F  

ความหวัง ของประชาชาติ


         Bb                       F  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             D#              Bb

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Gm            F  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    Bb                                   F  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              D#                 Bb

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Gm                 F  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


D#                   Bb

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Gm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

F               D#

ขอเติมเต็มชีวี

                     Bb                        Gm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     F                D#      F    D#  F  

ข้าขอถวายพระองค์


D#             Bb               F  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

D#          Bb         F  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+1
bottom of page