top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

E                              B  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      G#m  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

F#                    E  

ขอพระองค์เทลงมา

                         B  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            G#m  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         F#                    E      F#  E    F#

ความหวัง ของประชาชาติ


         B                         F#

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             E                B  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         G#m            F#

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    B                                     F#

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              E                   B  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     G#m                 F#

ผู้พิชิตเหนือความตาย


E                     B  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        G#m  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

F#             E  

ขอเติมเต็มชีวี

                     B                          G#m  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     F#              E        F#  E    F#

ข้าขอถวายพระองค์


E               B                 F#

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

E            B           F#

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+2
bottom of page