top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

F                              C  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Am  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

G                      F  

ขอพระองค์เทลงมา

                         C  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Am  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         G                      F      G    F    G  

ความหวัง ของประชาชาติ


         C                         G  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             F                C  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Am            G  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    C                                     G  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              F                   C  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Am                 G  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


F                     C  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Am  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

G               F  

ขอเติมเต็มชีวี

                     C                          Am  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     G                F        G    F    G  

ข้าขอถวายพระองค์


F               C                 G  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

F            C           G  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+3
bottom of page