top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

F#                            C#

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Bbm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

G#                    F#

ขอพระองค์เทลงมา

                         C#

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Bbm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         G#                    F#    G#  F#  G#

ความหวัง ของประชาชาติ


         C#                       G#

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             F#              C#

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Bbm            G#

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    C#                                   G#

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              F#                 C#

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Bbm                 G#

ผู้พิชิตเหนือความตาย


F#                   C#

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Bbm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

G#             F#

ขอเติมเต็มชีวี

                     C#                        Bbm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     G#              F#      G#  F#  G#

ข้าขอถวายพระองค์


F#             C#               G#

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

F#          C#         G#

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+4
bottom of page