top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

G                              D  

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Bm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

A                      G  

ขอพระองค์เทลงมา

                         D  

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Bm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         A                      G      A    G    A  

ความหวัง ของประชาชาติ


         D                         A  

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             G                D  

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Bm            A  

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    D                                     A  

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              G                   D  

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Bm                 A  

ผู้พิชิตเหนือความตาย


G                     D  

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Bm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

A               G  

ขอเติมเต็มชีวี

                     D                          Bm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     A                G        A    G    A  

ข้าขอถวายพระองค์


G               D                 A  

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

G            D           A  

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+5
bottom of page