top of page

NO.

228

พลังแห่งความรอด

KEY

G#                            D#

1 ทุกคนต้องการพระเมตตา

                      Cm  

รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน

Bb                    G#

ขอพระองค์เทลงมา

                         D#

ผู้คนต้องการการยกบาป

                            Cm  

โดยพระเมตตาของพระองค์

         Bb                    G#    Bb  G#  Bb

ความหวัง ของประชาชาติ


         D#                       Bb

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ

             G#              D#

ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป

         Cm            Bb

องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด

    D#                                   Bb

ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป

              G#                 D#

ทรงอานุภาพเหนือความตาย

     Cm                 Bb

ผู้พิชิตเหนือความตาย


G#                   D#

2. โปรดนำพาชีวิตข้า

                        Cm  

ให้ผ่านพ้นจากความกลัว

Bb             G#

ขอเติมเต็มชีวี

                     D#                        Cm  

มอบชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าขอวางใจทุกสิ่ง

     Bb              G#      Bb  G#  Bb

ข้าขอถวายพระองค์


G#             D#               Bb

* จงส่องแสงไปให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง

G#          D#         Bb

ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)

+6
bottom of page