top of page

NO.

350

มอบชีวิต W501

KEY

    G#               D#

1. ผู้ทนทุกข์ลำบาก

               Fm             C#

แบกปัญหาและภาระหนัก

G#             C#   D#

จงเข้ามาหาพระเยซู

G#                   D#

พระองค์ช่วยเราได้

                Fm        C#

แบกภาระนั้นไว้แทนเรา

G#                      D#           G#

พระองค์คือความหวังและคำตอบ


         Fm              D#            C#

**พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

       Fm               D#                C#   D#

พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง


G#           D#                  C#

***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์

              D#             G#

เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง

             D#              C#

ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์

           D#               G#

ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย


G#           C                   C#

** ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (x8)

-4
bottom of page