NO.

350

มอบชีวิต w501

KEY

    G#               D#

1. ผู้ทนทุกข์ลำบาก

          Fm             C#

แบกปัญหาและภาระหนัก

G#               C#     D#

จงเข้ามาหาพระเยซู

G#                 D#

พระองค์ช่วยเราได้

             Fm        C#

แบกภาระนั้นไว้แทนเรา

G#                    D#            G#

พระองค์คือความหวังและคำตอบ


         Fm             D#            C#

**พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

     Fm               D#            C# D#

พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง


G#              D#               C#

***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์

            D#              G#

เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง

           D#                C#

ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์

         D#                G#

ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย


G#               C               C#

** ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (x8)

-4