top of page

NO.

350

มอบชีวิต W501

KEY

    A                 E  

1. ผู้ทนทุกข์ลำบาก

               F#m             D  

แบกปัญหาและภาระหนัก

A               D     E  

จงเข้ามาหาพระเยซู

A                     E  

พระองค์ช่วยเราได้

                F#m        D  

แบกภาระนั้นไว้แทนเรา

A                        E             A  

พระองค์คือความหวังและคำตอบ


         F#m              E              D  

**พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

       F#m               E                  D     E  

พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง


A             E                    D  

***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์

              E               A  

เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง

             E                D  

ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์

           E                 A  

ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย


A             C#                 D  

** ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (x8)

-3
bottom of page