NO.

350

มอบชีวิต w501

KEY

    A               E

1. ผู้ทนทุกข์ลำบาก

          F#m             D

แบกปัญหาและภาระหนัก

A               D     E

จงเข้ามาหาพระเยซู

A                 E

พระองค์ช่วยเราได้

             F#m        D

แบกภาระนั้นไว้แทนเรา

A                    E            A

พระองค์คือความหวังและคำตอบ


         F#m             E            D

**พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

     F#m               E            D E

พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง


A              E               D

***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์

            E              A

เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง

           E                D

ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์

         E                A

ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย


A               C#               D

** ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (x8)

-3