NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

G#               D#               Fm

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

    C#                 G#

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                 D#                  Fm

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     C#              G#                D#

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       G#       D#      Fm      C#

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    G#      D#           Fm          C#

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

               G#     D#

มอบให้พระองค์

               Fm    C#

มอบให้พระองค์


G#                 D#              Fm

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

          C#

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

-4