top of page

NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

G#             D#               Fm  

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

     C#                 G#

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                    D#               Fm  

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     C#                  G#             D#

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       G#     D#    Fm        C#

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    G#      D#        Fm           C#

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

                  G#     D#

มอบให้พระองค์

                  Fm      C#

มอบให้พระองค์


G#               D#            Fm  

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

            C#

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

-4
bottom of page