top of page

NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

A               E                 F#m  

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

     D                   A  

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                    E                 F#m  

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     D                    A               E  

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       A       E      F#m        D  

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    A        E          F#m           D  

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

                  A       E  

มอบให้พระองค์

                  F#m      D  

มอบให้พระองค์


A                 E              F#m  

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

            D  

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

-3
bottom of page