NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

A               E               F#m

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

    D                 A

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                 E                  F#m

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     D              A                E

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       A       E      F#m      D

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    A      E           F#m          D

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

               A     E

มอบให้พระองค์

               F#m    D

มอบให้พระองค์


A                 E              F#m

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

          D

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

-3