NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

Bb             F                 Gm  

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

     D#                 Bb

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                    F                 Gm  

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     D#                  Bb             F  

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       Bb     F      Gm        D#

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    Bb      F          Gm           D#

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

                  Bb     F  

มอบให้พระองค์

                  Gm      D#

มอบให้พระองค์


Bb               F              Gm  

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

            D#

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

-2