top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    Bb

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

Cm                F  

ภูเขาของพระเจ้า

   Cm     F                Bb

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         D#      F               Bb

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      D#      F                       Bb  Bb7

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               D#       F      Dm   Gm  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              Cm             F  

และพระดำรัสของพระองค์

               Bb

จากเยรูซาเล็ม

-4
bottom of page