top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    B  

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

C#m                F#

ภูเขาของพระเจ้า

   C#m     F#              B  

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         E        F#             B  

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      E        F#                     B    B7  

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               E         F#    D#m   G#m  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              C#m             F#

และพระดำรัสของพระองค์

               B  

จากเยรูซาเล็ม

-3
bottom of page