top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    C  

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

Dm                G  

ภูเขาของพระเจ้า

   Dm     G                C  

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         F        G               C  

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      F        G                       C    C7  

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               F         G      Em   Am  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              Dm             G  

และพระดำรัสของพระองค์

               C  

จากเยรูซาเล็ม

-2
bottom of page