top of page

NO.

259

ยกมือของท่าน

KEY

 F             Bb

ยกมือของท่าน

C                     F    C  

ถวายเกียรติราชา

F               Bb

ถวายบังคมก้มกราบ

          C            C7  

วันทาสรรเสริญ


    F            Bb  C     F  

**องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี

F                Bb

องค์พระภูมี ข้าขอภักดี

C7                 F  

แด่องค์จอมราชา

-4
bottom of page