top of page

NO.

259

ยกมือของท่าน

KEY

 F#           B  

ยกมือของท่าน

C#                   F#  C#

ถวายเกียรติราชา

F#             B  

ถวายบังคมก้มกราบ

          C#          C#7

วันทาสรรเสริญ


    F#          B    C#   F#

**องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี

F#              B  

องค์พระภูมี ข้าขอภักดี

C#7               F#

แด่องค์จอมราชา

-3
bottom of page