top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: G#/ C#/ Fm  / C#

G#

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

C#

ความตายต้องพ่ายแพ้

Fm                                              C#

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

G#

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

C#

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

Fm                                            C#

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            D#

เป็นขึ้นแล้ว


  G#        C#              Fm  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       D#

พระองค์ชำระบาปข้า

G#         C#            Fm  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                D#               G#/ C#/ Fm  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              D#                G#

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


G#

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

C#

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

Fm                                      C#

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

G#                     C#

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

Fm                                             C#

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           D#

เป็นขึ้นแล้ว...

     Fm                   Cm                     C#

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      G#

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   Fm                   Cm                     C#

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            G#         D#

เป็นขึ้นแล้ว

-4
bottom of page