top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: Cm  / Cm  / Cm  / Cm  

Cm  / D# /Fm   G  / Cm   /Cm  / G  

       Cm                                        D#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Fm                          G           Cm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Cm  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             D#

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      Fm  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               G                      Cm  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         Cm  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         D#

เพราะได้พบพระเจ้า

  Fm  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       G             Cm  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       Cm                                        D#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Fm                          G           Cm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Cm  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 D#

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    Fm  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 G                 Cm  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           Cm  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          D#

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        Fm  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  G                 Cm  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       Cm                                        D#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Fm                          G           Cm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Cm  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        D#

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         Fm  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               G                   Cm  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           Cm  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       D#

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             Fm  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        G                 Cm  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       Cm                                        D#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Fm                          G           Cm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Cm  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   D#

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     Fm  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          G                          Cm  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         Cm  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               D#

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       Fm  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 G  

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  Cm  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

-4
bottom of page