top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: C#m  / C#m  / C#m  / C#m  

C#m  / E   /F#m   G#/ C#m   /C#m  / G#

       C#m                                        E  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    F#m                          G#         C#m  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          C#m  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             E  

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      F#m  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               G#                    C#m  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         C#m  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         E  

เพราะได้พบพระเจ้า

  F#m  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       G#           C#m  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       C#m                                        E  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    F#m                          G#         C#m  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           C#m  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 E  

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    F#m  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 G#               C#m  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           C#m  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          E  

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        F#m  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  G#               C#m  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       C#m                                        E  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    F#m                          G#         C#m  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          C#m  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        E  

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         F#m  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               G#                 C#m  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           C#m  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       E  

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             F#m  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        G#               C#m  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       C#m                                        E  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    F#m                          G#         C#m  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           C#m  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   E  

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     F#m  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          G#                        C#m  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         C#m  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               E  

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       F#m  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 G#

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  C#m  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

-3
bottom of page