NO.

91

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro:G#/ Fm/ C#/ D#

              G#           Fm

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

             C#

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         D#

กำลังทรุดโทรมไป

G#               Fm

แต่จิตใจภายในนั้น


        C#                      D#

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               C#             Cm

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

      C#                    Cm

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     C#                Cm

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

C#                  D#

มากหาที่เปรียบมิได้


                    G#                 Fm

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                   C#  

ที่เรามองเห็นอยู่

              D#                   G#

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น

G#                            Fm

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                   C#

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             D#                           G#

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


      G#                 Fm  C#      D#

***2 โครินทร์ บทที่ 4  ข้อ 16-18

-4