top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: G#/ Fm  / C#/ D#

              G#              Fm  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              C#

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         D#

กำลังทรุดโทรมไป

G#               Fm  

แต่จิตใจภายในนั้น

      C#                          D#

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               C#              Cm  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     C#                Cm  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     C#                  Cm  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

C#                   D#

มากหาที่เปรียบมิได้


                G#                      Fm  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    C#  

ที่เรามองเห็นอยู่

              D#                   G#

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Fm  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      C#

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             D#                        G#

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    G#                   Fm   C#                D#

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

-4
bottom of page