top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: A  / F#m  / D  / E  

              A                F#m  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              D  

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         E  

กำลังทรุดโทรมไป

A                 F#m  

แต่จิตใจภายในนั้น

      D                            E  

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               D                C#m  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     D                  C#m  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     D                    C#m  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

D                     E  

มากหาที่เปรียบมิได้


                A                        F#m  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    D    

ที่เรามองเห็นอยู่

              E                     A  

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   F#m  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      D  

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             E                          A  

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    A                     F#m   D                  E  

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

-3
bottom of page