NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      Bb                               D#

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

    Bb                            D#

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

F             D            Gm

มีพระพรที่ ไหลลงมาให้เราทุกคน

Cm              Dm

พระองค์เติมให้เต็มล้น

D#                   F

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     Bb                               D#

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

Bb                           D#

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

F               D             Gm

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Cm           Dm    D#            F

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            Bb    Gm        Cm

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

           F             Dm

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Gm        Cm          F

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

          Bb    Gm        Cm

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

            F                Dm    Gm

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Cm    D#         F         Bb

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


               F             Dm Gm

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

    Cm    D#     F            Bb

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

-4