top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      Bb                                    D#

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   Bb                                D#

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

F               D               Gm  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Cm                   Dm  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

D#                   F  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     Bb                                   D#

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

Bb                           D#

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

F                 D                    Gm  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Cm             Dm      D#            F  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            Bb    Gm          Cm  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              F               Dm  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Gm         Cm           F  

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            Bb   Gm        Cm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              F                    Dm      Gm  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Cm     D#       F             Bb

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 F             Dm      Gm  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     Cm    D#    F              Bb

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

-4
bottom of page