top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      B                                      E  

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   B                                  E  

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

F#             D#             G#m  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

C#m                   D#m  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

E                     F#

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     B                                     E  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

B                             E  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

F#               D#                  G#m  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

C#m             D#m      E              F#

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            B      G#m          C#m  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              F#             D#m  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        G#m         C#m           F#

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            B     G#m        C#m  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              F#                  D#m      G#m  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    C#m     E         F#           B  

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 F#           D#m      G#m  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     C#m    E      F#            B  

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

-3
bottom of page