top of page

NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

KEY

      C                                      F  

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน

   C                                  F  

เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

G               E               Am  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Dm                   Em  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

F                     G  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


     C                                     F  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

C                             F  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

G                 E                    Am  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน

Dm             Em      F              G  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


            C      Am          Dm  

*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              G               Em  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Am         Dm           G  

หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            C     Am        Dm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

              G                    Em      Am  

เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป

    Dm     F         G             C  

ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา


                 G             Em      Am  

**เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย

     Dm    F      G              C  

ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์

-2
bottom of page