NO.

93

หมดทั้งชีวิต

KEY

      D#              G#  

1. หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี

Bb                           D#

ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์

Cm                    G#

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม

   Fm          Gm        G#          Bb

ยินดีหรือทุกข์ใจ   มอบไว้แด่พระองค์


          D#                   Cm

***พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต

             Fm Gm G#             Bb

ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ

       D#                Cm

พระเจ้าข้ามอบทั้งวันคืนที่มี

                 Fm Gm

เพื่อสรรเสริญทั้งชีวิต

        G#           Bb      Cm

เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย

      Fm           Bb   D#

พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย


     D#             G#

2. สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ

Bb                           D#

ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน

Cm                      G#

ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ

   Fm      Gm   G#           Bb

ชูมือและใจข้า ถวายแด่พระองค์

-4