NO.

093

หมดทั้งชีวิต

KEY

     D                G    

1. หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี

A                             D  

ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์

Bm                    G  

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม

      Em        F#m        G           A  

ยินดีหรือทุกข์ใจ   มอบไว้แด่พระองค์


           D                     Bm  

***พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต

              Em   F#m   G                 A  

ทั้งหมดทุกสิ่ง   ที่มี   เพื่อถวายพระสิริ

       D                      Bm  

พระเจ้าข้ามอบทั้งวันคืนที่มี

                    Em   F#m  

เพื่อสรรเสริญทั้ง  ชีวิต

        G              A       Bm  

เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย

        Em           A     D  

พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย


     D               G  

2. สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ

A                              D  

ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน

Bm                         G  

ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ

   Em        F#m   G             A  

ชูมือและใจข้า ถวายแด่พระองค์

-5