top of page

NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     Cm              Bb          G#        D#

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

Cm               F                  Fm      Bb

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

Cm                   Bb                   G#     D#

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

Cm               F        G#      Bb    D#

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    G#     Bb    Gm          Cm  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              G#       Bb Gm             Cm  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 G#         Bb

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               D#

อยู่บนกางเขนพระองค์

G#                    Bb          Fm      D#

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          D#

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                Cm  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

G#

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              Bb

พระองค์รับเอาไว้

      G#   Bb         D#

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

-4
bottom of page