top of page

NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    D#            Bb

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        G#                   D#

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

G#         Gm     Fm          Bb

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Cm                 Gm     G#             D#

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

G#            Gm  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Fm                 Bb

จะเกิดประโยชน์อะไร


               G#    Bb           Gm   Cm  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Fm    Bb     D#                D#7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             G#      Bb

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           Gm                     C  

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        Fm      Bb        D#

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             G#     Bb

**ขอพระองค์ใช้เรา

            Gm               C  

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Fm    Bb                  D#

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

-4
bottom of page