NO.

71

เปลี่ยน

KEY

    D#            Bb

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        G#                 D#

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

G#           Gm   Fm           Bb

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Cm              Gm      G#           D#

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

G#              Gm

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Fm               Bb

จะเกิดประโยชน์อะไร


               G#       Bb        Gm Cm

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Fm  Bb        D#           D#7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             G#        Bb

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

            Gm                C

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

       Fm      Bb        D#

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             G#       Bb

**ขอพระองค์ใช้เรา

           Gm            C

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Fm  Bb                  D#

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

-4